Organizator Konferencji


Politechnika Łódzka
Instytut Papiernictwa i Poligrafii
ul. Wólczańska 223, 90-924 Łódź
inpap.biuro@info.p.lodz.pl

Komitet Naukowy


Przewodniczący: Konrad Olejnik (Politechnika Łódzka, Polska)

Jean-Francis Bloch (Universytet w Grenoble, Francja)

Svitlana Havenko (Politechnika Łódzka, Polska)

Tomasz Ganicz (Politechnika Łódzka, Polska)

Bartłomiej Mazela (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska)

Pior Kulpiński (WTMiWT, Politechnika Łódzka, Polska)

Włodzimierz Szewczyk (Politechnika Łódzka, Polska)

Dariusz Danielewicz (Politechnika Łódzka, Polska)

Eero Hiltunen (Uniwersytet w Aalto, Finlandia)

Jarmo Kouko (VTT, Finlandia)

Komitet Organizacyjny


Przewodniczący:

Agnieszka Wysocka-Robak

Skład:

Wojciech Świekatowski

Janina Leks-Stępień

Magdalena Kmiotek

Paweł Pełczyński

Kinga Dereszewska

Małgorzata Dybalska