Kontakt

Politechnika Łódzka
Instytut Papiernictwa i Poligrafii
ul. Wólczańska 223, 90-924 Łódź
inpap.biuro@info.p.lodz.pl

IPP building

 

Miejsce Konferencji

Hotel Warszawa
ul. Zdrojowa 1, 16-300 Augustów
Tel: +48-87-6438500 FAX: +48-87-6438504

Hotel entrance Hotel marina