Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji następuje przez wypełnienie interaktywnego formularza rejestracyjnego dostępnego tutaj.

Flyer konferencji można pobrać tutaj.

Wymagania dotyczące streszczenia można pobrać tutaj.

 

Koszty:

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 1200 zł i obejmuje: udział we wszystkich sesjach konferencyjnych i prezentacjach plakatowych, wyżywienie (lunche i uroczysta kolacja), przerwy kawowe, materiały konferencyjne oraz rejs statkiem.
Koszt uczestnictwa w konferencji dla studentów wynosi 700 zł.

Uwaga! Opłata nie obejmuje zakwaterowania. Aby zarezerwować nocleg w miejscu konferencji, prosimy o kontakt z Agnieszką Mierzejewską (telefon: +48 87 643 85 00, e-mail a.mierzejewska@hotelwarszawa.pl) i podanie hasła "INPAP2019" (w celu uzyskania ceny promocyjnej).Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Organizatora:

PL 45 1240 3028 1111 0010 3742 3060
Bank PEKAO SA, Łódź
Piotrkowska 270, 90-361 ŁÓDŹ

Ważne! W tytule wpłaty prosimy o podanie następujących informacji:
nazwa konferencji: INPAP2019
imię i nazwisko uczestnika
nazwa instytucji dokonującej wpłaty

 

Warunki przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji:

Przyjęcie zgłoszenia na konferencję nastąpi po wypełnieniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego oraz uiszczeniu opłaty konferencyjnej. Potwierdzenie wraz z fakturą zostanie wysłane na adres podany w formularzu rejestracyjnym.

Zasady rezygnacji i zwrotu kosztów:

Opłaty rejestracyjne, pomniejszone o 200 PLN (opłata administracyjna) zostaną zwrócone, jeśli rezygnacja zostanie przesłana pocztą elektroniczną na adres: inpap.biuro@info.p.lodz.pl do 28 maja 2019 r. Po tym terminie opłaty rejestracyjne nie podlegają zwrotowi. Uczestnik może delegować w zastępstwie inną osobę niż zgłoszona, pod warunkiem poinformowania o tym fakcie Organizatora. Wszystkie zwroty będą realizowane po zakończeniu Konferencji.